Vad innebär muslimsk andlig vård?

Muslimsk andlig vård innebär att imamer och frivilliga från muslimska församlingar finns till för patienter och anhöriga när de behöver:

● Samtal– och krissstöd
● Hjälp med olika former av "religiös service"
såsom koranläsning, duaa (åkallan) och liknande.
● Välsignar nyfödda barn
● Tar hand om avlidna


Utöver det rent religiösa stödet är tanken att de muslimska kontaktpersonerna kan bidra med kunskap om de olika kulturer, traditioner och språk som muslimer i Sverige har. Detta är mycket viktigt då muslimerna i Sverige har sina rötter i många olika länder och kulturer.