Örebro/Värmland

Foto: Joel Stockman


Namn: Hazim Gurda
Telefonnummer: 070-485 49 57
Ansvarig arbetsgivare: Bosniska Islamiska Församlingen Örebro
Samverkar med: Flertalet församlingar i länet. Hazim stödjer också den andliga vården i Västmanland.
Informationsfolder: Örebro