Nya koordinatörer på plats i Stockholm och Lund

Under början av 2018 påbörjar två nya sjukhuskoordinatörer tjänster inom den muslimska andliga vården. I Stockholm kommer Afsaneh Abdollahzadeh att vara verksam och komplettera det arbete som sjukhusimam Tahir Akan och koordinatör Haider Ibrahim bedriver. I Lund påbörjar Nadia Sarblad tjänst under april månad.