Sveriges tredje sjukhusimam - i Stockholm

I slutet av 2016 får Sverige sin tredje sjukhusimam som kommer att vara stationerad på sjukhus. Tahir Akan, som tidigare varit koordinatör,  går nu in i rollen som muslimsk själavårdare i Stockholm och arbeta halvtid med detta uppdrag.