Nya koordinatörer på plats i Stockholm och Lund

Under början av 2018 påbörjar två nya sjukhuskoordinatörer tjänster inom den muslimska andliga vården. I Stockholm kommer Afsaneh Abdollahzadeh att vara verksam och komplettera det arbete som sjukhusimam Tahir Akan och koordinatör Haider Ibrahim bedriver. I Lund påbörjar Nadia Sarblad tjänst under april månad. 

Sveriges tredje sjukhusimam - i Stockholm

I slutet av 2016 får Sverige sin tredje sjukhusimam som kommer att vara stationerad på sjukhus. Tahir Akan, som tidigare varit koordinatör,  går nu in i rollen som muslimsk själavårdare i Stockholm och arbeta halvtid med detta uppdrag.

Sveriges andra sjukhusimam - i Göteborg

För tio år sedan påbörjade Smajo Sahat, imam i Skövde sin tjänst som muslimsk andlig själavårdare (sjukhusimam). 2016 får Sverige sin andra sjukhusimam när Samir Jeresi utökar sitt uppdrag i Göteborg. Samir har tidigare varit samordnare men går nu in i rollen som själavårdare stationerad på sjukhus. Han kommer att arbeta halvtid